BridgeBoost 2.4.4 APK MOD

BridgeBoost 2.4.4 APK MOD

Download Latest Version of BridgeBoost 2.4.4 APK MOD Game / App ( Unlimited Money )

Geef je bridgespel een Boost met BridgeBoost: een unieke, gebruiksvriendelijke tool voor alle bridgespelers, jong en oud, beginners en experts. Probeer hem gratis uit met 100 spellen!
BridgeBoost is een App die u assisteert tijdens de biedfase van spel. Een tablet in het midden van de tafel vervangt de biddingboxen. Tijdens het bieden zult u minder spelregels overtreden. En na de wedstrijd kunt u alle spellen nog eens bekijken en zien wat er goed en minder goed is gegaan. Erg leerzaam.

Zeer geschikt voor viertallen, Patton of Board a Match. De resultaten van beide tafels worden automatisch gedeeld tussen de tablets en de uitslag wordt berekend afhankelijk van de gekozen wedstrijdvorm.
Ook ideaal voor thuisbridge. Speel een aantal spellen en laat het programma een totaalstand uitrekenen. Speelt u met geprepareerde spellen waarvan de frequentiestaat bekend is dan kunt u per spel het gescoorde percentage invoeren.

De voordelen op een rij
– Achteraf is analyse van spellen en biedverlopen een feest en een uitdaging
– Het gebruik is uiterst vriendelijk, voor iedereen na één spel duidelijk
– De uitslag wordt automatisch berekend en overzichtelijk getoond
– Biddingboxen zijn niet meer nodig
– Voor de beurt bieden en een onvoldoende bod zijn niet meer mogelijk
– De uitkomst en spelverdeling kunnen eenvoudig worden vastgelegd
– BridgeBoost is zowel ethisch als esthetisch en flinke stap vooruit!
Give your game a boost with bridge Bridge Boost: a unique, user-friendly tool for all bridge players, young and old, beginners and experts. Try it free with 100 games!
Bridge Boost is an App that assists you during the bid phase of play. A tablet in the middle of the table replaces the biddingboxen. During the offer you will be violating fewer rules. And after the game you can all the games still look at and see what went well and less well. Very educative.

Great for foursomes, Patton Board or a match. The results of both tables are automatically shared between the tablets and the result will be calculated depending on the match form.
Also ideal for home bridge. Play some games and let the program calculate a total score. Plays familiar with groomed games whose frequency is then you can enter the percentage of goals per game.

The advantages
– Hindsight is analyzing games and offer expired a celebration and a challenge
– The use is extremely friendly, clear to everyone after one game
– The result is automatically calculated and clearly displayed
– Biddingboxen are no longer needed
– Provide for the turn and an insufficient bid is no longer possible
– The results and game division can easily be established
– Bridge Boost is both ethical and aesthetic and substantial step forward!
Bridgeboost 2.4.5 brings over several bug fixes and improvements.

Game / App Information of BridgeBoost

App Name BridgeBoost
Package Name io.cordova.myapp28d9ca
Version 2.4.4
Rating ( 4 )
Size 12.3 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-06-25
Installs 100+
Category Card, Games
Developer

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *