http://majorpak.com
ABC

İcra ve İflas Kanunu 3.3.2 APK App

May 13, 2020 0 By pakadmin

Last Updated on

İcra ve İflas Kanunu  – 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır.
– Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ulaşabilirsiniz.
– Madde numarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz.
– Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.
– İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz

İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsız tüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz.

Mevzuat İçeriği

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
GİDER AVANSI TARİFESİ
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
TANIK ÜCRET TARİFESİ
İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.

Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz : [email protected]
Article No. 2004 of the Bankruptcy Act are included in the application as List and Detail view.
– You can reach case-related materials Law.
– Item number can be found by typing in the article.
– You can search for words in the content of the law.
– You can use it without an Internet connection

Legislation section of the legislation on control of everything and you can sign up to use all the features ad-free.

Legislation Contents

LAW ON LEGAL INTEREST AND DEFAULT INTEREST
COLLECTION OF CLAIMS PROCEDURE LAW AMMER
EXPENSE ADVANCES TARIFF
EXPERT FEES TARIFF
WITNESS FEES TARIFF
BANKRUPTCY ADMINISTRATION FEE, AND NOTIFICATION LETTER ABOUT COSTS TARIFF NOTIFICATION
LICENSED WAREHOUSE CUSTODIAN REGULATION
Execution and Bankruptcy Law REGULATION
CAPITAL COMPANIES AND SOCIETY OF REGULATIONS ON THE SETTLEMENT BY RESTRUCTURING

Google AdMob ads are ads within the application.

Feedback, requests and requests to our e-mail address: I [email protected]
2020 Yılı tebliğleri eklendi;
– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi
– Lisanslı Yediemin Depoları Yön.Ücret Tarifesi
– Damga Vergisi Kan. Genel Tebliği

com.nevrayazilim.nevramevzuatiik

10,000+

Android 2.3.2+

ABC