http://majorpak.com
ABC

Mörbylånga kommun 1.3.0 APK App

May 13, 2020 0 By pakadmin

Last Updated on

Mörbylånga kommun  – Välkommen till Mörbylånga kommuns officiella app.

Appen servar dig som användare med den senaste informationen från Mörbylånga kommun och det som händer på södra Öland.
Badtemperaturer från tre olika kommunala badplatser. Trafikinformation direkt från Ölandsbron med tidsangivelser och kamerabilder. Evenemangskalender som samlar allt som händer runt om i kommunen. Du kan också göra en felanmälan eller titta runt på kartan för att se vart parkeringar, offentliga toaletter, återvinningsstationer eller laddstolpar finns i kommunen. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap har fått en egen karta som tar dig till några av världsarvets mest besökta platser med tillhörande information. Genom ett knapptryck kommer du åt kommunens digitala anslagstavla, ser våra lediga tjänster, tar del av e-tjänster, skolans samt omsorgens matsedel.

Detta är en mobilapplikation framtagen för dig som medborgare eller besökare i Mörbylånga kommun.
Welcome to Mörbylånga municipality’s official app.

The app serves you as a user with the latest information from Mörbylånga municipality and what is happening in southern Öland.
Bath temperatures from three different municipal bathing areas. Traffic information directly from the Öland bridge with time indications and camera images. Event calendar that collects everything that happens around the municipality. You can also make a bug report or look around the map to see where parking spaces, public toilets, recycling stations or charging posts are in the municipality. The World Heritage South Öland’s cultivated landscape has got its own map that takes you to some of the world’s most visited places with related information. By pressing a button you will access the municipality’s digital bulletin board, see our vacancies, take part in e-services, the school’s and the care’s menu.

This is a mobile application created for you as a citizen or visitor in Mörbylånga municipality.
– Eketorps borg.

se.appbolaget.morbylangakommun

1,000+

Android 4.4+

ABC