http://majorpak.com
ABC

WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa) 1.3.8.19 APK App

June 3, 2020 0 By pakadmin

WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa)  – 🦅WordBit Tiếng Anh👉👉 http://bit.ly/wordbitenvn

■ Bạn có hay thường xuyên phải sử dụng điện thoại di động hay không? Trung bình một ngày chúng ta mở điện thoại 100 lần và khóa điện thoại 50 lần. Với công việc bận rộn và thời gian ngắn ngủi liệu bạn có nghĩ rằng một tháng chúng ta có thể học được 3000 từ mới. App WordBit với chức năng hiện từ mới khi bạn mở khóa màn hình sẽ giúp bạn học được tiếng hàn chỉ với thói quen đơn giản hàng ngày. Và tất nhiên mọi chức năng của app đều Miễn Phí!!!

■ Điều cơ bản của việc học ngoại ngữ là việc nhớ từ vựng. Việc nhìn từ thường xuyên sẽ giúp cho việc nhớ từ dễ dàng hơn. Việc nhìn từ thường xuyên sẽ giúp nhớ lâu hơn kể cả đối với những người biết nhiều từ vựng.

——————————————-

■■ [Đặc điểm của WordBit ] ■■

●1. Đa dạng chức năng và chia theo từng cấp học.
– Với mỗi loại hội thoại (mối quan hệ, du lịch, người nhập môn…)
– App sẽ cung cấp cho bạn 25.000 từ vựng mới hoàn toàn miễn phí

●2.Giúp bạn học tiếng hàn thú vị hơn với các chương trình học như flash card và slide quiz.

●3.Chức năng phát âm từ sẽ giúp bạn nghe và học từ một cách chính xác

●4.App có các chức năng như: tự học, tự động nghe lại phát âm, chia sẻ câu, từ mới cùng với hình ảnh cho bạn bè, tự chọn màu cho từng chủ đề theo ý thích.

●5.Những chức năng có thể tự điều chỉnh như
– 1. Xem lại
– 2. Ẩn đi những từ đã biết
– 3. Tự động lưu câu trả lời sai (chương trình Câu đố sẽ tự động lưu lại câu trả lời sai)

——————————————-

■■ [từ vựng / Hội Thoại] ■■

● Từ Vựng (Nhập Môn) – Hình Ảnh

Alphabet (Hangeul) [40]
Số-Thời Gian [107]
Động thực vật [101]
Món Ăn [148]
Mối Quan Hệ [61]
Khác [1,165]

● Từ Vựng (Từng Cấp)

Sơ Cấp [2,039]
Trung Cấp [3,703]
Cao Cấp [7,191]
Thêm [5,754]

● Từ Vựng (Từng Chủ Đề)

Từ Tượng Thanh [257]
Đơn Vị [152]
Trợ Từ [114]

● Hội Thoại – Không Hỗ Trợ Chức Năng Câu Đố
Hội thoại kpop [500]
Tiếng lóng của giới trẻ [250]
Hội Thoại Cơ Bản [1,149]
Hội Thoại Hàng Ngày [503]
Hội Thoại Du Lịch [589]

——————————————-

※ Các Tip sử dụng App hiệu quả
– 1. Chức năng phát âm của app là chương trình mặc định, tuy nhiên nên cài chương trình TTS để có thể có được chất lượng phát âm tốt hơn và có thể tự điều chỉnh tốc độ phá âm. Chương trình không cần kết nối internet.
– 2. Cách sử dụng màn hình khóa. Sau khi đã cài app, chương trình hiện từ mới trên màn hình khóa sẽ tự động được cài đặt. Với mỗi lần bật máy lên sau khi bạn nhìn từ và ấn nút OK máy sẽ tự động được mở khóa

🌞[Giới thiệu Chức năng]
(1) Sau khi bạn tải về và khởi động ứng dụng, chế độ học tập sẽ được kích hoạt tự động. Ứng dụng này được thiết kế để tự động học tiếng Anh. Nên mỗi khi bạn bật điện thoại lên, ứng dụng sẽ được kích hoạt trên màn hình khóa và giúp bạn học tiếng Anh.
(2) Nếu bạn muốn tạm thời vô hiệu hóa chức năng học tự động, bạn có thể vào mục cài đặt của ứng dụng và tự điều chỉnh.
(3) Với một số hệ điều hành điện thoại (Huawei, Xiaomi, Oppo v.v…) ứng dụng có thể tự động bị tắt. Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách truy cập vào mục cài đặt của máy điện thoại của bạn và điều chỉnh cài đặt của máy (ví dụ như tiết kiệm pin, quản lý năng lượng). Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng ứng dụng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi. 👉👉👉 [email protected]

* Học Tiếng Hàn (한국어 / Korean)

Học tiếng Hàn qua thói quen hàng ngày !
Học tiếng Hàn từ màn hình khóa !
🦅WordBit English👉👉 http://bit.ly/wordbitenvn

■ Do you often have to use a mobile phone? On average one day we open the phone 100 times and lock the phone 50 times. With busy work and short periods of time do you think that one month we can learn 3000 new words. The WordBit app, with its new display function when you unlock the screen, will help you learn the Korean language with just a simple routine. And of course all the functions of the app are FREE !!!

■ The basics of learning a foreign language is to remember vocabulary. Regular word viewing will make it easier to remember words. Regular word viewing will help to remember longer even for those who know a lot of vocabulary.

——————————————

■■ [Characteristics of WordBit] ■■

● 1. Functional and functional level.
– For each type of conversation (relationship, travel, beginner …)
– The App will give you 25,000 new vocabulary for free

● Help students learn Korean more interesting with programs such as flash card and slide quiz.

● The word pronunciation function will help you hear and learn the word correctly

● 4.App includes self learning, automatic pronunciation, sharing sentences, new words together with pictures for friends, choosing color for each topic as you like.

● These functions can be adjusted manually
– 1. Review
– 2. Hide known words
– 3. Automatically save the wrong answer (the puzzle program will automatically save the wrong answer)

——————————————

■■ [vocabulary / conversation] ■■

Alphabet (Hangeul) [40]
Number-Time [107]
Flora and fauna [101]
Dishes [148]
Relationships [61]
Other [1,165]

Elementary [2,039]
Intermediate [3,703]
Advanced [7,191]
More [5,754]

From the Qing statue [257]
Unit [152]
The Word [114]

● Dialogue – Does not Support Puzzle Functions
Conversation kpop [500]
Slang for young people [250]
Basic Conversation [1,149]
Daily Dialogue [503]
Tour Talk [589]

——————————————

※ The Tip to use the App effectively
– 1. The pronunciation of the app is the default program, but should install TTS program to get better sound quality and can adjust the speed of the sound. The program does not need internet connection.
– 2. How to use the lock screen. Once the app is installed, the program that shows the new word on the lock screen will automatically be installed. Each time you turn on the machine after you see the word and press the OK button, the machine will automatically unlock

🌞 [Function Introduction]
 (1) After you download and launch the application, the learning mode will be activated automatically. This application is designed to automatically learn English. So every time you turn on your phone, the app will be activated on the lock screen and help you learn English.
 (2) If you want to temporarily disable the automatic learning function, you can go to the application’s settings and self-adjust.
 (3) With some phone operating systems (Huawei, Xiaomi, Oppo etc.) the application can be automatically disabled. In this case, you can solve the problem by accessing your phone’s settings and adjusting the device settings (for example, battery saving, power management). If you have questions about how to use the app, please contact us. 👉👉👉 [email protected]

* Learn Korean (한국어 / Korean)

Learn Korean through daily habits!
Learn Korean from the lock screen!

[2020/05/27]
📱🔔[Nhắc lại trên khung thông báo]
Một lần nữa, chúng tôi tìm thấy một nơi mới để học một cách vô thức. (Trả lời: thanh thông báo!)
Đánh dấu các từ là ” Không biết ” hoặc ” Không chắc” để xem lại chúng trong thanh thông báo!

🔵 Nhấp [>] 👉để xem từ tiếp theo
🔵 Nhấp [từ] 👉để xem các ví dụ và các chi tiết khác.
🔵✌️ Vuốt xuống bằng hai ngón tay để mở rộng.

* Nếu bạn không thể nhìn thấy các từ, hãy đánh dấu các từ trong ứng dụng bằng dấu ❓ và 🔺

net.wordbit.krvn

100,000+

Android 4.2+

ABC